Zobacz także

         

Tworzymy zaawansowane systemy informatyczne

Co sprawia, że oprogramowanie zaczyna być zaawansowane?

 

 

Zaawansowane systemy informatyczne to termin, który nie ma sztywnej definicji. Natomiast charakteryzują się pewnymi cechami. Oprogramowanie zaawansowane nie musi posiadać wszystkich cech. Natężenie cech w systemie nie jest zdefiniowane. 

Wiele technologii informatycznych

 

W przeważającej ilości tego typu systemów jest użytych wiele różnorodnych technologii. Są one zwiazane z silnikiem oprogramowania, wyświetlaniem na ekranach urządzań, itegracjami  i innymi elementami. 

 

Integracje (API i inne)

Zaawansowane systemy wymieniają (wysyłanie i odbieranie) dane z systemami zewnętrznymi. System może być zintegrowany z kilkadziesięcioma systemami. 

Ilość przechowywanych danych

Ilość danych w złożonych systemach jest gigantyczna. Zaawansowane systemy mają odpowiednią architekturę, aby zachować odpowiednią wydajność. 

Ilość modułów i powiązania

Ilość podułów może dochodzić do kilkuset, a liczba ta nie jest mniejsza od 20. Pomiędzy danymi w dowolnych modułach zachodzą zależności i powiązania. Ilość to przeważnie kilkaset do kilku tysięcy różnorodnych powiązań.

Użytkownicy 

Ilość użytkowników zaczyna się od kilkudziesięciu, a kończy na kilku tysiącach. Zaawansowane systemy informatyczne pozwalają na korzystanie wszystkim użytkownikom  jednym momencie. 

Autorespondery

W przypadku dużej ilości danych konieczne jest ustawiania automatycznych wiadomości mailowych i / lub smsmowych. Ich treść jest definiowana w Panelu Administracyjnym, a są wysyłane w przypadku wystąpienia ustalonej sytuacji. 

 

 

Zobacz też:

Dedykowane aplikacje webowe

Polski CRM


Twój sukces leży w naszym interesie!

Umów się na darmowe konsultacje i zapytaj o dostęp do przykładowych realizacji.

+48 668 863 291
+48 12 307 19 13
kontakt@kamee.pl
Skype: marcinaffelski
../oprogramowaniadedykowane
@systemycrm


darmowe konsultacje