Zobacz także

         

Dekompletacja w oprogramowaniu dedykowanym do produkcji

Jak obsłużyć przypadek de-kompletacji produktów w firmie przemysłowej?

 

 

Jeden z naszych klientów zetknął się z nieoczekiwaną sytuacją. W momencie realizacji zlecenia produkcyjnego wystąpiła potrzeba anulowania zlecenia. Może się to wydarzyć w przypadku rezygnacji z zamówienia, braku płatności lub innym losowym wypadkiem.

 

W oprogramowaniu dedykowanym dla produkcji możemy oznaczyć następujące procesy dotyczące zlecenia:

 

  • wszystkie produkty są gotowe,

  • część produktów jest: gotowa, w trakcie realizacji, przed rozpoczęciem produkcji,

  • wszystkie produkty są w trakcie realizacji, z różnym stopniem zaawansowania.

 

Jeśli jest to popularny produkt można dokończyć zlecenie i wprowadzić produkty na magazyn. W przypadku, gdy jest on unikatowy, występuje potrzeba wprowadzenia surowców/ półproduktów/ gotowych materiałów na magazyn.

 

Dodatkowo oprogramowania na zamówienia dla klienta z Wrocławia obsługuje zmianę parametrów produktów, tak aby można je było szybciej sprzedać lub wykorzystać do realizacji innych zleceń produkcyjnych.

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat opisanej funkcjonalności, zadzwoń. Pracę nad tym oprogramowaniem oceniamy jako ambitną – w rezultacie klient otrzymał satysfakcjonującą aplikację.

 

 


Twój sukces leży w naszym interesie!

Umów się na darmowe konsultacje i zapytaj o dostęp do przykładowych realizacji.

+48 668 863 291
+48 12 307 19 13
kontakt@kamee.pl
Skype: marcinaffelski
../oprogramowaniadedykowane
@systemycrm


darmowe konsultacje