Zobacz także

         

Wdrażanie ERP

Jak przygotować firmę do wdrożenia oprogramowania ERP ?

Wszystkie firmy różnią się od siebie, dlatego wdrażanie oprogramowania ERP powinno być dostosowane do możliwości i wymagań przedsiębiorstwa. Poniżej znajduje się opis krok po kroku jak powinno to przebiegać. W poszczególnych przypadkach proces może odbiegać od zaprezentowanego poniżej.

Wdrażanie dedykowanego oprogramowania ERP  to bardzo złożony proces, który będzie miał wpływ na codzienną pracę wszystkich pracowników, kondycję firmy, możliwości jakie się otworzą, konkurencyjność, satysfakcję z pracy pracowników itd.

Umów się na darmowe konsultacje IT1. Rozpoznanie potrzeb. 

Na tym etapie wykonujemy serię spotkań z wybranymi przedstawicielami działów. Na bieżąco powstaje dokumentacja, która po każdym spotkaniu / warsztacie jest uzupełniana / poprawiana. W skład dokumentacji wchodzi klikalna makieta oraz rozpisane procesy zgodnie z metodyką BPMN.

W drugiej części rozpoznania potrzeb zamodelowane procesy są optymalizowane. Celem jest wprowadzenie usprawnień do codziennych obowiązków pracowników. Aplikacja na zamówienie będzie zawierać wszystkie elementy, które mogą pomóc pracownikom.

Odpowiednio rozpoznane potrzeby poszczególnych działów oraz zaangażowanie pracowników wpływają pozytywnie na wdrożenie.

2. Konsultacje z działem produkcji oprogramowania. Następuje analiza spójności oprogramowania oraz możliwości integracji z systemami zewnętrznymi.

3. W trakcie prac programistycznych zespół powinien być zaangażowany w serię spotkań informacyjnych na temat przyszłych zmian. Im więcej pracownicy będą wiedzieli na temat programu tym lepiej dla całego procesu. Na tym etapie można rozpocząć szkolenia, ponieważ wiemy jak będzie funkcjonować aplikacja dedykowana. Cykl szkoleń będzie trwał do końca procesu wdrożania, a w przypadku

4. Testowanie. W proces testowania warto zaangażować co najmniej jedną osobą z każdego działu. Zaleca się, aby w każdym dziale była wybrana osoba, która będzie w większym stopniu zaangażowana w proces tworzenia, testowania i wdrażania.

5. W zależności od zapotrzebowania następuje intensywne szkolenie wszystkich pracowników, organizowania heldesku, tworzenie instrukcji obsługi i innych udogodnień.

6. Wprowadzanie oprogramowania dedykowanego do przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem jest przegrania baz danych. Informacje, których nie można wgrać należy na początku uzupełnić/ skonfigurować. Najwięcej pracy ma administrator, ale część prac będzie musiała być wykonana przez inne osoby.

W zależności od zakresu oprogramowania, wielkości zespołu, poziomu obsługi aplikacji przez zespół, złożoności procesów należy opracować odpowiedni schemat uruchomienia. Pracownicy firmy Kamee przez ustalony czas będą wspomagać pracowników w obsłudze nowego oprogramowania.

 

 


Twój sukces leży w naszym interesie!

Umów się na darmowe konsultacje i zapytaj o dostęp do przykładowych realizacji.

+48 668 863 291
+48 12 307 19 13
kontakt@kamee.pl
Skype: marcinaffelski
../oprogramowaniadedykowane
@systemycrm


darmowe konsultacje