Zobacz także

         

Wdrażanie ERP


Jak przygotować firmę do wdrożenia oprogramowania ERP?

 

 

Wszystkie firmy różnią się od siebie, dlatego wdrażanie oprogramowania ERP powinno być dostosowane do możliwości i wymagań przedsiębiorstwa. Poniżej znajduje się opis, w jaki sposób powinno to przebiegać. W poszczególnych przypadkach proces może odbiegać od tego zaprezentowanego poniżej.

 

Wdrażanie dedykowanego oprogramowania ERP to bardzo złożony proces, który będzie miał wpływ na codzienną pracę wszystkich pracowników, kondycję firmy, możliwości jakie się otworzą, konkurencyjność, satysfakcję z pracy pracowników itd.

 

1.Rozpoznanie potrzeb. Na tym etapie wykonujemy serię spotkań z wybranymi przedstawicielami działów. Na bieżąco powstaje dokumentacja, która po każdym spotkaniu (warsztacie) jest uzupełniana lub poprawiana. W skład dokumentacji wchodzi klikalna makieta oraz procesy rozpisane zgodnie z metodyką BPMN.

W drugiej części rozpoznania potrzeb procesy są optymalizowane. Celem jest wprowadzenie usprawnień do codziennych obowiązków pracowników. Aplikacja na zamówienie będzie zawierać wszystkie elementy, które mogą pomóc pracownikom.

Odpowiednio rozpoznane potrzeby poszczególnych działów oraz zaangażowanie pracowników wpływają pozytywnie na wdrożenie.

2. Konsultacje z działem produkcji oprogramowania. Następuje analiza spójności oprogramowania oraz możliwości integracji z systemami zewnętrznymi.

3. W trakcie prac programistycznych zespół powinien być zaangażowany w serię spotkań informacyjnych na temat przyszłych zmian. Im więcej pracownicy będą wiedzieli na temat programu, tym lepiej dla całego procesu. Na tym etapie można już rozpocząć szkolenia, ponieważ wiemy, jak będzie funkcjonować aplikacja dedykowana. Cykl szkoleń będzie trwał do końca procesu wdrażania.

4. Testowanie. W proces testowania warto zaangażować, co najmniej jedną osobą z każdego działu. Zaleca się, aby w każdym dziale była wybrana osoba, która będzie w większym stopniu zaangażowana w proces tworzenia, testowania i wdrażania.

5. W zależności od zapotrzebowania następuje intensywne szkolenie wszystkich pracowników, organizowania heldesku (infolinii), tworzenie instrukcji obsługi i innych udogodnień.

6. Wprowadzanie oprogramowania dedykowanego do przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem jest przegrania baz danych. Informacje, których nie można wgrać należy na początku skonfigurować. Najwięcej pracy ma administrator, ale część prac będzie musiała być wykonana przez inne osoby.

 

W zależności od zakresu oprogramowania, wielkości zespołu, poziomu obsługi aplikacji przez zespół, złożoności procesów należy opracować odpowiedni schemat uruchomienia. Pracownicy firmy Kamee przez ustalony czas będą wspomagać pracowników w obsłudze nowego oprogramowania.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dedykowane aplikacje webowe

Prosty CRM


Twój sukces leży w naszym interesie!

Umów się na darmowe konsultacje i zapytaj o dostęp do przykładowych realizacji.

+48 668 863 291
+48 12 307 19 13
kontakt@kamee.pl
Skype: marcinaffelski
../oprogramowaniadedykowane
@systemycrm


darmowe konsultacje