Zobacz także

         

Zarządzanie uprawnieniami w dedykowanej aplikacji webowej

Zarządzanie uprawnieniami w dedykowanej aplikacji webowej

 

Hierarchię w firmie określa się na podstawie nadanych przywilejów. Każdy pracownik ma rolę określoną nadanymi uprawnieniami w oprogramowaniu oraz przydzielone konkretne zadania do wykonania. Zakres uprawnień w programie wyznaczany jest przez administratora lub osobę posiadającą do tego prawo. W oprogramowaniu dedykowany to nasz klient nadaje nazwy poszczególnym osobom w systemie.

Użytkownik posiadający najszerszy zakres uprawnień to administrator lub administratorzy. Ta nazwa może również zostać zmieniona wedle uznania klienta. Administrator posiada dostęp do wszystkich dostępnych funkcji, ma wgląd do panelu całego systemu, posiada możliwość edytowania danych, monitorowania oraz gromadzenia informacji.

W zależności od nadanego prawa dostępu do poszczególnych modułów w systemie, użytkownicy posiadają możliwość wglądu do zgromadzonych informacji, edytowania ich oraz monitorowania procesów i działań zachodzących w firmie. Możliwe jest również wyodrębnienie użytkowników, którzy nie mają możliwości dodawania ani edytowania danych, ale posiadają dostęp do wglądu zgromadzonych informacji.

W firmie mogą pracować również osoby, które w ogóle nie posiadają żadnych uprawnień w oprogramowaniu dedykowanym.

 

Przywileje związane z każdym rodzajem uprawnień mogę być przemienne i zależne od przydzielonych zadań. Oprogramowanie dedykowane wspomaga zarządzanie pracownikami oraz pomaga rozgraniczyć określone role w firmie.  

 Anna Stąpor

 

 

 

 

Sprawdź:

 

Dedykowane aplikacje webowe

Nowoczesny CRM


Twój sukces leży w naszym interesie!

Umów się na darmowe konsultacje i zapytaj o dostęp do przykładowych realizacji.

+48 668 863 291
+48 12 307 19 13
kontakt@kamee.pl
Skype: marcinaffelski
../oprogramowaniadedykowane
@systemycrm


darmowe konsultacje